Presentació del PAM 2020-2023

El PAM és un documente redactat conjunament entre l’Equip de Govern i el personal de l’Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions polítiques en mesures i actuacions planificades de manera realista sobre un calendari.

Amb el PAM, per tant, tenim un objectiu doble: en primer lloc, el PAM és el principal instrument perquè l'Ajuntament d'Olèrdola actuï amb previsió. La planificació és l'eina per fer que l'activitat individual de cadascuna de les persones que treballem a l'Ajuntament contribueixin a assolir els objectius col·lectius ambiciosos i necessaris per al nostre municipi i a respondre més eficaçment les demandes d'una ciutadania cada vegada més informada i conscient dels seus drets davant de l'Administració pública.

En segon lloc, el PAM és un compromís amb la ciutadania, és una manera de relacionar-nos amb cadascuna de les persones que viuen a Olèrdola amb la voluntat de fer més propera la política i la gestió municipal. Hem de ser transparents i disposar d'un millor retiment de comptes, sí, però també hem lluitar per una política municipal on tothom pugui participar i que tothom se senti seva.

Aquesta és una transformació que implicarà canviar moltes coses: les maneres de treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos i, fins i tot, de sentir el servei públic. I aquest canvi ja no és només una millora possible. En el context actual ha esdevingut una veritable exigència ciutadana, social i tecnològica de primer ordre que l'Equip de Govern volem fer nostra. Som davant d'un repte difícil d'assolir, però en cap cas no volem deixar passar l'oportunitat que tenim de canviar la manera de fer política i, en definitiva, de transformar Olèrdola en el municipi que els veins i veines desitjen i mereixen.

El PAM d’Olèrdola defineix 6 grans objectius estrategics:

  • Impulsar un desenvolupament urbanístic atractiu i accessible als diferents nuclis del municipi.
  • Promoure un model de municipi sostenible, referent en turisme natural i patrimonial.
  • Fomentar una societat cohesionada i participativa.
  • Avançar cap a un municipi més inclusiu que atén a les persones vulnerables.
  • Garantir la millora contínua en la prestació de serveis públics bàsics.
  • Consolidar un model d’administració propera, intel·ligent, oberta i participativa.

Per assolir aquests grans objectius hem definit 19 objectius específics que es divideixen en accions concretes.

Us convidem a consultar aquest PAM i a fer un seguiment de les avaluacions que periòdicament n’anirem fent per mostrar el seu grau d’execució, que de ben segur ens ajudarà a millorar tant la corporació com el municipi en general.

Lucas Ramírez Búrdalo

Alcalde d'Olèrdola