Presentació del PAM 2023-2027

Benvolgut/es veïns/es d’Olèrdola,

En nom de l’equip de govern d’Olèrdola em plau presentar-vos el nou Pla d’Actuació de Mandat que guiarà l’actuació de l’Ajuntament durant el període 2023-2027.

Aquest document estratègic, fruit del treball conjunt de l’equip de govern i la col·laboració del personal de la Corporació, recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de l’Ajuntament d’Olèrdola per el mandat 2023-2027, així com les línies d’actuació per assolir-les.

Per a la redacció del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) s’han considerat tots els recursos que l’Ajuntament té al seu abast per a la consecució dels reptes que es plantegen.

En clau estratègica, durant el mandat 2023-2027 l’Ajuntament d’Olèrdola vol actualitzar el seu compromís municipalista d’acord amb els reptes que viu avui la nostra societat. Això implica contribuir a vertebrar una Olèrdola més sostenible i col·laborativa, que pugui contribuir a la resiliència del territori, que sigui més equitativa territorialment i cohesionada socialment. El Pla d’Actuació de Mandat es fonamenta en els següents punts:

  1. Agenda 2030 per a un Desenvolupament Sostenible: L’Ajuntament reafirma el seu compromís amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquesta agenda proporciona un full de ruta compartit per part dels diferents governs locals que treballen en el desplegament dels objectius i les fites de desenvolupament sostenible.

  2. Agenda Territorial Pròpia: El Pla de Mandat planteja el desplegament d’una “agenda territorial pròpia” per Olèrdola. Aquesta aborda els reptes de resiliència i sostenibilitat, i defineix el rol de l’Ajuntament com a motor de transformació.

  3. Triple Transició: El Pla incorpora una cartera de programes i accions per avançar cap a la triple transició climàtica, social i productiva. Això inclou estratègies per enfortir les capacitats innovadores de l’Ajuntament.

D’altra banda, aquest no pretén ser un instrument rígid i estàtic sinó que haurà d’adaptar-se a les conjuntures que es puguin presentar i donar solucions a les diferents problemàtiques que puguin sorgir.

El document està estructurat en vuit grans objectius estratègics, dels quals en deriven 19 objectius específics i 88 línies d'actuació. En resum, el Pla d’Actuació de Mandat 2023-2027 busca enfortir l’eficiència interna per generar impactes positius i retorns socials des d’una lògica exponencial de bon govern i alta qualitat pública.

Per tant, aquest document estratègic traça el camí cap a una Olèrdola més sostenible, equitativa i cohesionada. És una oportunitat per a tota la ciutadania de conèixer les accions que es duran a terme i de fer-ne seguiment.

Us animo a consultar-lo i fer-ne un seguiment per conèixer de primera mà l’acció del govern d’Olèrdola pel mandat 2023-2027. Junts podem construir una Olèrdola millor per a tothom!

Fina Mascaró Bujaldón

Alcaldessa d'Olèrdola